نفت با الشباب نسوخت/ شاگردان منصوریان 3 گل خوردند، اما صعود کردند