باد شدید در تهران و ۶ استان/ آسمان کشور بارانی می‌شود