کباب خوری در پاتوق مشهور تهران؛ رستوران شاندیز جردن؛ (می گویند پاتوق بچه پولدارهاست)/برنامه پاتوق شب