وقتی مردان مهربان عفت یک دختر را لکه‌دار می‌کنند/ مادر و فرزنداش در آتش سوختند/ مکمل‌هایی که بوی مرگ