مسوولان همواره در راه اسلام ، خط امام راحل و رهبر انقلاب گام بر می دارند