تساوی پرسپولیس و بنیادکار در نیمه نخست/ برتری 2 بر یک لخویا مقابل النصر