پشتیبانی از افزونه‌ها در مایکروسافت اج موبایل نیز فراهم خواهد شد