مراسم بزرگداشت آیت­الله یحیی انصاری شیرازی برگزار می­شود