پشم‌چینی بهاره گوسفندان در گالیکش آغاز شد / به دلیل نبود صنایع تبدیلی سالانه 50 تن پشم گوسفند در صحرا