آیت‌الله مکارم‌ شیرازی: دولت و ملت در کنار هم باشند گزینه‌های نظامی کاربردی نخواهد داشت