آیت‌الله جوادی آملی: مشکلات کشور ناشی از کمبود منابع نیست؛ مشکل را در درون خود جستجو کنیم