افخم به بیانیه اجلاس مشورتی سران شورای همکاری در ...