شعار امسال نمایشگاه کتاب ایران‌هراسی را به ایران‌دوستی تبدیل می‌کند