سعودی‌ها به کشته و زخمی شدن 9 نظامی خود اذعان کردند