ملت ایران بی‌تردید با داشتن الگوهایی همانند امام حسین(ع) از تمام مشکلات عبور خواهد کرد