تهیه پلاکارت‌های آموزشی حفظ محیط زیست برای دانش‌آموزان منطقه 14