وزیر ورزش: نمی‌شود میلیاردها تومان بدهکار مردم بود و مالک باشگاه شد/متقاضیان در مزایده فرافکنی نکنن