صعود نمایندگان ژاپن و کره‌جنوبی/ بوریرام با بدشانسی حذف شد