رفتار ایران، حضور آمریکا در منطقه را الزامی می‌کند/ گزینه‌های نظامی در صورت توافق هسته‌ای باقی می‌