لیگ قهرمانان آسیا/ شاگردان علیمنصور در یک قدمی صعود