زلزله در آل سقوط/ معاون وزیر خارجه عربستان هم استعفا کرد