لزوم احیای زمین‌های خاکی آبادان برای بهره‌وری ورزشی جوانان