پیروزی دو بر یک تیم منتخب رسانه و پیشکسوتان اتریش در مقابل ستارگان فوتبال دهه 80