بازدید فرماندار املش به همراه مدیر جهاد کشاورزی از کارخانجات چای