خیرین پارس‌آباد یک میلیارد و 685 میلیون تومان تعهد مدرسه‌سازی کردند