کشتی آزاد قهرمانی آسیا - قطر/ وزن‌کشی چهار وزن دوم انجام شد