برترین های مسابقات ورزشی دانش آموزی دشتستان تجلیل شدند