مسابقات تنیس روی میز دختران دانشگاه آزاد در قائمشهر پایان یافت