وزیر نیرو: قطع آب مشترکان پرمصرف بزودی در دولت تصویب می‌شود