کشت لوبیا در 4500 هکتار از اراضی استان چهارمحال و بختیاری