واکنش افخم به بیانیه اجلاس مشورتی سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض