سرمربی مس رفسنجان: تیم ما بهتر از مس کرمان بازی کرد