رونمایی 900 اثر تصویرگری کودک و نوجوان در نمایشگاه کتاب تهران