سعودی‌ها باید مانند سران نازی محاکمه شوند/ خواب تجزیه عراق تعبیر نخواهد شد/ جلوگیری از رساندن کمک‌ه