حمایت از مظلومان جهان برخاسته از هویت انقلاب اسلامی و سیره شهداست