نگاه تمدنی، حاکم بر آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ حوزه علمیه نیازمند حرکت عظیم رسانه‌ای