بانک مرکزی همواره با نگاه امنیتی با صراف‌ها برخورد کرده است