تشویق بازیکنان پرسپولیس به سبک آلمانی/ بازیگران خنده بازار در ورزشگاه آزادی