مراسم وزن کشی آزادکاران چهار وزن دوم انجام شد/ قرعه سخت احسان‌پور