تساوی بدون گل کرمانی‌ها در دیدار رفت پلی‌آف لیگ دسته یک