ماجرای سفر آمریکایی ها به تهران/ ایران با قطر شوخی گازی ندارد