جزئیات دیدار عارف با جبهه اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان