پلی آف لیگ دسته یک/ مس کرمان و مس رفسنجان به نتیجه مساوی رضایت دادند