تجلیل از سال ها خدمات حجت الاسلام دعایی در کتابخانه ملی