آیت الله مرتضوی: مسئولان قشر ضعیف جامعه را دریابند