جیمی جامپ تدارکاتچی استقلال شد/ بنر ضد عادل جمع شد