۴ مخزن یک‌میلیون بشکه‌ای نفت در خارگ توسط وزیر نفت افتتاح شد