کانون‌های فرهنگی-هنری مساجد فریدونشهر تقویت می‌شوند