40 هزار متر مربع پروژه عمرانی در دانشگاه آزاد آمل به بهره‌برداری رسید