تقدیر از هنرمندان عرصه تئاتر به بهانه بزرگداشت روز جهانی تئاتر